Ulica M. Konopnickiej w Krakowie

Konopnicka City Park-Krakow

Dwa budynki mieszkalne w atrakcyjnej lokalizacji w Krakowie. 

Dane Projektu
Rozpoczęcie prac budowlanych/ zakończenie prac 2016-2018
Piętra from 6 to 7
Powierzchnia całkowita 13.736
Powierzchnia mieszkalna 13.622
Powierzchnia komercyjna 114
Ilość mieszkań 345
Ilość lokali komercyjnych 2
Ilość miejsc postojowych 240

 

orientacja