Wrocław:
Na południu Wrocławia zakupiona została działka wielkości 2.500 m². Teren leży bezpośrednio w sąsiedztwie gotowego budynku wybudowanego przez Activ Investment w 2014 r. Plany przewidują wybudowanie 63 mieszkań oraz 86 podziemnych miejsc postojowych. Pozwolenie na budowę zostało już wydane. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w grudniu 2015 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2017 r. Całkowita wielkość sprzedaży wyniesie ok. 20 mln zł (ok. 4,5 mln. EUR).